Wymiana danych między biurami podróży

eKNF pozwala na automatyczne przesyłanie wybranych danych między różnymi lokalizacjami pojedynczego biura podróży, oraz między współpracującymi ze sobą biurami. Wymiana danych może obejmować  dane źródłowe o wykonanych usługach, jak i dokumenty sprzedażowe. Najważniejsze funkcjonalności eKNF w tym zakresie, to: