Generowanie rejestru faktur wystawionych w imieniu i na rzecz PLL LOT

Zgodnie z wymaganiami PLL LOT, agenci IATA wystawiający bilety w imieniu i na rzecz PLL LOT są zobowiązani do generowania i przesyłania do LOTu rejestru faktur wystawionych w imieniu i na rzecz LOT. eKNF jest przystosowany do generowania rejestru w formacie wymaganym przez LOT.

W celu wygenerowania rejestru:

1. Przejdź do: Centrum Danych -> Report Desktop

ReportDesktop_Rejestr_faktur_dla_LOT_000723

2. Kliknij na [Ustaw parametry], podaj zakres dat do raportu, a następnie kliknij [Generuj raport]

ReportDesktop_Rejestr_faktur_dla_LOT_000724

3. Po wygenerowaniu raportu jest on dostępny do pobrania. Kliknij na klawisz [Pobierz plik XLS] aby go pobrać.

ReportDesktop_Rejestr_faktur_dla_LOT_000725

Raport w szablonie wymaganym przez LOT zostanie pobrany i otwarty jako arkusz kalkulacyjny, lub zapisany na dysku

Rejestr_faktur_dla_LOT_20160728_5261001484_6320833_1.xlsx_LibreOffice_Calc_000726