Bilety kolejowe

RDesk 01

  • Automatyczny import biletów PKP IC z serwera PKP
  • Wczytywanie biletów Przewozów Regionalnych, Interregio, Kolei Śląskich, Rail Europe, i SNCF
  • Fakturowanie zbiorcze i jednostkowe
  • Fakturowanie agencyjne
  • Specyfikacje podróży kolejowych PDF i XLS